logo

Refine your search

The 10 most checked-out in the past 3 months
Title Item type Checkouts  
Các nền kinh tế vận hành (và không vận hành) thế nào, và tại sao? =

Goodwin, Michael, - Dân trí/Nhã Nam, Hà Nội : 2019 - 306 tr. : 25 cm.

Item type Books Checkouts: 2 Place hold
Blockchain :

Gates, Mark - Lao động/1980 Books, Hà Nội : 2020 - 286 tr. : 21 cm.

Item type Books Checkouts: 2 Place hold
Phục hồi kinh tế sau khủng hoảng Covid-19 =

Gans, Joshua - Công Thương/1980 Books, Hà Nội : 2020 - 302 tr. ; 21 cm.

Item type Books Checkouts: 2 Place hold
Trò chuyện với vĩ nhân =

Osho, - Văn hóa Văn nghệ TP.HCM, Thành phố Hồ Chí Minh : 2020 - 390 tr. ; 21 cm.

Item type Books Checkouts: 2 Place hold
Chậm mà chill - Triết lý loài lười =

McCartney, Jennifer, - Thế giới/AZ Việt Nam, Hà Nội : 2019 - 174 tr. : 19 cm

Item type Books Checkouts: 2 Place hold
Ăn uống đúng cách :

Pollan, Michael. - Thế giới/Nhã Nam, Hà Nội : 2020 - 166 tr. : 21 cm.

Item type Books Checkouts: 1 Place hold
Sống mạnh khỏe nhờ ăn uống /

Lê, Duyên Hải - Lao động Xã hội/PandaBooks, Hà Nội : 2020 - 262 tr. ; 21 cm

Item type Books Checkouts: 1 Place hold
Sống chậm lại, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi /

- Lao động Xã hội/AlphaBooks, Hà Nội : 2019 - 219 tr. ; 21 cm.

Item type Books Checkouts: 1 Place hold
Cuộc sống vô cùng đáng ghét may mà mình vẫn cứ đáng yêu /

Lâm, Đế Hoán - Kim Đồng, Hà Nội : 2020 - 284 tr. : 19 cm

Item type Books Checkouts: 1 Place hold
Quản trị tài chính doanh nghiệp /

Đặng, Thị Việt Đức - Thông tin Truyền thông, Hà Nội : 2020 - 245 tr. ; 24 cm.

Item type Books Checkouts: 1 Place hold