Thiết kế đồ họa https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=5 RSS feed for public list Thiết kế đồ họa 10 danh nhân nghệ thuật tạo hình thế giới : https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10133 10 danh nhân nghệ thuật tạo hình thế giới : https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10132 10 danh nhân nghệ thuật tạo hình thế giới : https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10134 100 câu đáp về mỹ thuật ở Sài Gòn - thành phố Hồ Chí Minh / https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17975 101 bước vẽ chì căn bản trong hội họa / by Capitolo, Robert. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22256 101 bước vẽ chì căn bản trong hội họa = by Capitolo, Robert. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18370 101 bước vẽ chì căn bản trong hội họa = by Capitolo, Robert. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16859 20 bài học điện ảnh = by Tirard, Laurent. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=43496 3D human modeling and animation / by Ratner, Peter. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7580 3D Studio 3.0 : by Hoàng Văn Đặng. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1177 3D studio Max, kỹ xảo hoạt hình căn bản / by Nguyễn Công Bình. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5679 A world history of art / by Honour, Hugh. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=44595 Adobe PageMaker 7.0. Ứng dụng và tham khảo / by Nguyễn Tiến. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1243 Adobe Photoshop : https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5347 Adobe Photoshop : https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5451 Adobe Photoshop & Image Ready 7.0. by Nguyễn Việt Dũng. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3880 Adobe photoshop 5.5 và Image ready 2.0 / by Nguyễn Việt Dũng. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5647 Adobe Photoshop 6.0 / by Nguyễn Việt Dũng. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5392 Adobe photoshop CS 20 bài thực hành nhanh / by Nguyễn Ngọc Tuấn. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=425 Adobe Photoshop lightroom workflow : by Grey, Tim. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7503 Advanced brand communication. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=24444 Art deco : by Robinson, Michael. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16813 Art direction / by Mahon, Nik. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=24476 Art: by Hồng Thủy. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8649 Avid made easy : by Fowler, Jaime. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8438 Bảo tàng mỹ thuật cung đình Huế. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=38967 Bí quyết vẽ ký họa / by Huỳnh, Phạm Hương Trang. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21656 Bí quyết vẽ màu nước / by Huỳnh Phạm Hương Trang. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22257 Bí quyết vẽ phong cảnh / by Huỳnh Phạm Hương Trang. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22005 Bí quyết vẽ phong cảnh / https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8694 Bí quyết vẽ tranh sơn dầu / by Huỳnh Phạm Hương Trang. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22301 Biếm họa Việt Nam / by Lý Trực Dũng. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=40124 Các thể loại và loại hình mỹ thuật / by Nguyễn Trân. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9939 Căn bản kỹ thuật nhiếp ảnh / by Bùi Minh Sơn. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7099 Câu chuyện hội họa / by Thái Tuấn. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=37939 Câu chuyện nghệ thuật hội họa : by Beckett, Wendy. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=43381 Chụp chân dung?: https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=34772 Cơ sở phương pháp luận design / by Lê Huy Văn. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=35282 Cơ sở tạo hình / by Lê Huy Văn. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=34734 Con mắt nhìn cái đẹp : by Nguyễn Quân. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=37899 Demo và Lập trình đồ họa = by Dương Thiên Tứ. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1604 Design and Layout = https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8761 Design and Layout. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8760 Design and Layout. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21624 Design and Layout. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=34479 Design th!nking / by Ambrose, Gavin. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=24472 Designing brand identity by Wheeler, Alina. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=24496 Designing the world's best public art / by Roots, Garrison. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=23845 Digital photography digital field guide / by Davis, Harold. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21161 Display, commercial space & sign designs. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=44736 Draw real people! / by Hammond, Lee, https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11699 Drawing for Designers / by Pipes, Alan. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22277 Điêu khắc cổ Việt Nam = by Phan Cẩm Thượng. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=36958 Đồ họa và Multimedia trong văn phòng với Microsoft PowerPoint 2000 / https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1882 Đồ họa vi tính : https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1169 Đồ họa vi tính, Kỹ xảo truyền hình 3D Studio, Làm băng và Hoạt hình / by Phạm Quang Huy. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1158 Đồ họa vi tính. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2460 Đường vào nghệ thuật nhiếp ảnh. by Bùi Minh Sơn. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=39801 Figure drawing with virtual models : by Pardew, Les. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22268 Film scheduling, or, How long will it take to shoot your movie? : by Singleton, Ralph S., https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=36695 Filmmaking : by Tomaric, Jason J., https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=36700 Flash MX ActionScript : by Hamlin, J. Scott. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7505 Flash MX Savvy / by Watrall, Ethan. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8590 Folding techniques for designers : by Jackson, Paul. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=24497 Giải phẫu tạo hình cơ thể người / https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=40984 Giáo trình thực hành Photoshop CC / by Phạm Quang Huy. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=43793 Graphic design cookbook : by Koren, Leonard, https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=37580 Hình họa 1 / by Triệu Khắc Lễ. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11195 Hình học họa hình : by Nguyễn Quang Cự. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10118 Hình học họa hình : https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10119 Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ, văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19328 Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ, văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19327 Hoạt hình và hiệu ứng Flash / by Nguyễn Trường Sinh. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=545 Hoạt hình, nghệ thuật thứ tám : by Ngô Mạnh Lân. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=44589 Học tạo hình, phối hợp text và hiệu ứng trang trí hình đồ họa 3D / by Trần Quang Dũng. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3113 Học thiết kế Web bằng hình minh họa. by Nguyễn Trường Sinh. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4040 Hội họa và điêu khắc / https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19532 Hội họa và điêu khắc / https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=40639 How to Paint and Draw : by Harrion, Hazel. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22275 Hướng dẫn chế bản chuyên nghiệp : by Lữ Đức Hào. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=38134 Hướng dẫn sử dụng Adobe Photoshop 5.0 / https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1356 Hướng dẫn thực hành 100 kỹ thuật chuyên nghiệp Adobe photoshop CS5 / https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=43792 Hướng dẫn thực hành Adobe Dreamweaver CS6 : by Khải Hoàn. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=41055 Hướng dẫn thực hành Adobe Flash CS6 : by Khải Hoàn. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22214 Hướng dẫn thực hành Adobe Illustrator CS6 : by Khải Hoàn. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10014 Hướng dẫn thực hành Adobe InDesign CS6 : by Khải Hoàn. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=41056 Hướng dẫn thực hành Adobe Photoshop CS6 : by Khải Hoàn. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10015 Hướng dẫn tự học Adobe Photoshop CS6 : https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12877 Hướng dẫn tự học Adobe Photoshop CS6 : https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=35511 Ideation / by Mahon, Nik. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=24477 Illustration Index 1. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22279 Illustration next : by Benaroya, Ana. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=24504 Illustration now! Portraits / https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=24495 Illustrator 10, Thực hành đồ họa / by Đặng Minh Hoàng. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2459 Information is beautiful / by McCandless, David. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=24421 Introducing Maya 7 : by Derakhshani, Dariush. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8469 Khám phá thế giới mỹ thuật = by Adams, Laurie Schneider. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8041 Kỹ thuật biên tập - dựng phim và làm đĩa karaoke bằng Adobe Premiere Pro CS4 / by Vũ Đình Cường. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21634 Kỹ thuật dàn trang và chế bản điện tử : by Nguyễn Văn Khoa. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20716 L'art à Hué = https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14358 Là người Nhật : by Mesheriakov, A. N. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18146 Làm sao viết kịch bản phim? / by Phạm Thuỳ Nhân. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=37093 Layout / by Ambrose, Gavin. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=24474 Learning Autodesk Maya 2008 : https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7657 Learning Autodesk Maya 2008 : https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21143 Lịch sử design / by Lê Huy Văn. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=37098 Lịch sử mĩ thuật thế giới / by Phạm, Thị Chỉnh https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=45053 Lịch sử nghệ thuật : https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8802 Lịch sử nghệ thuật : https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8016 Lịch sử nghệ thuật : https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=39759 Lịch sử nghệ thuật phương Tây = by Levey, Michael. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=34535 Logo design workbook : by Adams, Sean. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22272 Logo lounge : by Fishel, Catharine M. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=44564 Logo lounge2 : by Fishel, Catharine M. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22269 Luật xa gần / by Phạm Công Thành. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22299 Luật xa gần / by Phạm Công Thành. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12151 Mastering Autodesk VIZ 2007 / by Omura, George. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8536 Mastering Maya 7 / https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8402 Masters of design : by Adams, Sean. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=44565 Màu sắc và phương pháp vẽ màu / by Nguyễn Duy Lẫm. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22260 Maya : by Kundert-Gibbs, John L. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8392 Maya : by Lanier, Lee, https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8579 Maya 8 at a glance / by Maestri, George, https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8470 Mĩ thuật cơ bản : by Ngô, Bá Công. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=23856 Mĩ thuật cơ bản : by Ngô, Bá Công. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=39257 Minh họa thế kỷ 20 : by Glennon, Lorraine. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3554 Mỹ học / by Diderot, Denis. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3651 Mỹ học và phê bình nghệ thuật / by Nguyễn Hoàng Huy. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12404 Mỹ thuật : by Gia Bảo. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9026 Mỹ thuật : by Gia Bảo. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8638 Mỹ thuật căn bản và nâng cao : by Gia Bảo. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9028 Mỹ thuật dân gian Trung Quốc / by Cận Chi Lâm. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=40648 Mỹ thuật đô thị Sài Gòn - Gia Định 1900-1975 = by Uyên Huy. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=40847 Mỹ thuật Hy Lạp và khảo cổ = by Pedley, John Griffiths. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=38272 Mỹ thuật Lý - Trần, mỹ thuật Phật giáo / by Chu Quang Trứ. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10787 Mỹ thuật thời chúa Nguyễn : https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18523 Mỹ thuật ứng dụng Việt Nam đương đại = https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=36980 Mỹ thuật Việt Nam thế kỷ 20 / by Nguyễn Quân. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8648 Newsletter design : by Hamilton, Edward A. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21426 Nghệ thuật điêu khắc giấy : by Nguyễn Việt Hải. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=43944 Nghệ thuật làm phim : by Lê Dân. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=44591 Nghệ thuật tạo hình và kết cấu cơ thể người / https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=40985 Nghệ thuật tạo thiệp giấy / by Bolton, Vivienne. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9040 Nghệ thuật và tài năng : by Đào Mai Trang. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=40343 Nghệ thuật vẽ cơ thể người / by Hồ Quốc Cường. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=40986 Nghệ thuật vẽ hoa bằng màu nước / by Harden, Elisabeth. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11194 Ngôn ngữ của hình và màu sắc / by Nguyễn Quân. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=37923 Nguyên lí design thị giác / by Nguyễn, Hồng Hưng. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=35506 Nguyên lý hội họa đen trắng = by Vương Hoàng Lực. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22255 Nguyên lý hội họa đen trắng = by Vương Hoằng Lực. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=39831 Nhiếp ảnh Gia Định : https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12018 Nhiếp ảnh nghệ thuật. by Nguyễn Văn Thanh. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=38542 Những bài thực hành Adobe Photoshop nâng cao / https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6078 Những nền mỹ thuật ngoài Phương Tây : by Kampen O'riley, Michael. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17292 Những nền tảng của mỹ thuật : https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3829 Những tác phẩm hình họa cơ bản tiêu biểu / https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=40981 Những tác phẩm nhiếp ảnh đoạt giải thưởng quốc tế = https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=38025 Những ý tưởng sáng tạo trong hội họa / by Gia Bảo. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21659 Phác họa nhân vật : by Gia Bảo. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10374 Phác họa tượng mặt ngũ quan thạch cao : by Gia Bảo. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22303 Phóng viên ảnh Nick Út : https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17335 Photography: The new basics : by Diprose, Graham. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=24501 Phương pháp vẽ chân dung / by Uyên Huy. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=35027 Phương pháp vẽ hình họa toàn thân / by Uyên Hy. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14739 Phương pháp vẽ ngũ quan : by Gia Bảo. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10266 Phương pháp vẽ ngũ quan : by Gia Bảo. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16862 Print and finish / by Ambrose, Gavin. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=24471 Quảng cáo quyến rũ : by Martineau, Pierre, https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=40306 Soạn thảo và trình bày kịch bản điện ảnh = by Perret, Philippe. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=44563 Sound for film and television / by Holman, Tomlinson. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=36708 Structural packaging : by Jackson, Paul. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=24502 Symbol / by Hyland, Angus. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=24500 The a-z of visual ideas : by Ingledew, John. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=24503 The advertising concept book : by Barry, Pete https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=24498 The art book / https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=45329 The art of 3D computer animation and effects / by Kerlow, Isaac Victor, https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7491 The art of Maya : https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7658 The Dogma collection : https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=38313 The game animator's guide to Maya / by McKinley, Michael https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8467 The Village voice film guide : https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8461 The Village voice film guide : https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21518 Thiết kế = by Heskett, John. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21982 Thiết kế 3 chiều với 3D Studio MAX Release 3 / by Lưu Triều Nguyên. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1317 Thiết kế ánh sáng trong 3DS MAX / by Nguyễn Văn Hùng. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20173 Thiết kế đồ họa định hướng đối tượng với C++ / by Huỳnh Văn Đức. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1167 Thiết kế đồ họa với CorelDraw / by Hồ Hoàn Kiếm. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=238 Thiết kế đô thị : by Kim Quảng Quân. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=34553 Thiết kế Flash với các thành phần dựng sẵn / by Nguyễn Trường Sinh. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1594 Thiết kế logo, nhãn hiệu và bảng hiệu theo tập quán Việt Nam và Phương Đông / by Nguyên Tố. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1289 Thiết kế tạo hình / by Gia Bảo. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22302 Thực hành hội họa bách khoa / by Arestein, Jean. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8697 Thực hành kiến trúc và xây dựng theo mỹ thuật phong thuỷ phương Đông / by Phạm Khải. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9384 Thực hành vẽ tĩnh vật bằng sơn dầu / https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=40982 Tô Ngọc Vân, cuộc đời và sự nghiệp, 1906-1954 = by Tô, Ngọc Vân, https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=36966 Trăng nơi đáy giếng : https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=24462 Trăng nơi đáy giếng (bản sử dụng tại trường quay) / https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=36721 Trang trí trong mỹ thuật truyền thống của người Việt / by Trần Lâm Biền. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9516 Tranh khắc gỗ Việt Nam = https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=36965 Tranh khắc Nhật Bản thời Minh trị / https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=38966 Trong chớp mắt : by Murch, Walter, https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=24238 Truyền thông quốc tế : by Lê, Thanh Bình. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14066 Tự học Adobe Illustrator. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2415 Tự học và thực hành 3D Studio MAX, Kỹ xảo hoạt hình nâng cao 1 / by Nguyễn Công Bình. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1155 Tự học và thực hành 3D Studio MAX, Kỹ xảo hoạt hình nâng cao 2 / by Nguyễn Công Bình. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1157 Từ máy ảnh đến hình ảnh / by Trần Đức Tài. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10343 Từ mỹ học đến các loại hình nghệ thuật / by Diderot, Denis. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14069 Type rules! : by Strizver, Ilene, https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=37058 Typography / by Ambrose, Gavin. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=44594 Ứng dụng tin học trong dạy - học trang trí mỹ thuật : by Triệu Thế Hùng. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17492 Vấn đề cơ bản của hình họa & Phương pháp vẽ đầu tượng / by Uyên Huy. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9052 Văn hóa Việt Nam : by Nguyễn, Đăng Duy. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=43541 Văn hóa Việt Nam nhìn từ mỹ thuật / by Chu Quang Trứ. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14359 Văn hóa Việt Nam nhìn từ mỹ thuật. by Chu Quang Trứ. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9534 Vẽ chân dung : by Gia Bảo. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10376 Vẽ chân dung : by Gia Bảo. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16861 Vẽ chân dung / https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=40983 Vẽ màu nước chân dung : by Gia Bảo. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10377 Vẽ màu nước phong cảnh / by Gia Bảo. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10373 Vẽ màu nước tĩnh vật : by Gia Bảo. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10378 Vẽ phác họa chân dung : by Gia Bảo. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10375 Vẽ tĩnh vật đơn thể : by Gia Bảo. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8653 Vẽ tĩnh vật đơn thể : by Gia Bảo. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16860 Viết kịch bản điện ảnh và truyền hình / by Sâm Thương. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=34523 Viết kịch bản phim truyện : by Lê Ngọc Minh. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=24455 Ý tưởng nghệ thuật thiết kế và vẽ các loài chim / by Gia Bảo. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9029 Ý tưởng nghệ thuật thiết kế và vẽ các loài động vật / by Gia Bảo. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9037 Ý tưởng nghệ thuật thiết kế và vẽ các loài thủy tộc / by Gia Bảo. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9039 Ý tưởng nghệ thuật thiết kế và vẽ chân dung / by Gia Bảo. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9032 Ý tưởng nghệ thuật thiết kế và vẽ phong cảnh / by Gia Bảo. https://catalog.hoasen.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9036