Lists

List name Contents Type  
BGH mượn 15 items Public  
CHẾ BIẾN MÓN ĂN 89 items Public  
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 48 items Public  
Danh mục sách Ngành Khách sạn 29 items Public  
Danh mục sách Ngành Ngôn ngữ Anh 30 items Public  
DIGITAL ART 21 items Public  
DIGITAL MARKETING 52 items Public  
DINH DƯỠNG 24 items Public  
Hồ sơ năng lực thiết kế 2 items Public  
KS101DE01 17 items Public  
KS318DE01 3 items Public  
LOGISTICS & QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG 40 items Public  
Nghiên cứu khoa học 28 items Public  
Phát triển sản phẩm du lịch 13 items Public  
QUAN HỆ CÔNG CHÚNG 31 items Public  
QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN 60 items Public  
QUẢN TRỊ SỰ KIỆN 16 items Public  
Sách Đại học Hoa Sen xuất bản 67 items Public  
Sách học Tiếng Anh 15 items Public  
Sách Khoa Công nghệ thông tin 10 items Public  
 <<  <  1  2  3    >>