Skip to main content

Tài liệu Thư viện

Go Search
Trang chủ
Tài liệu điện tử
Sách giấy
Website ĐH Hoa Sen
  
Tài liệu số > Tài liệu Thư viện > Khách sạn - Nhà hàng  

Khách sạn - Nhà hàng

Modify settings and columns

Nội dung tìm: Từ điển
Tìm nâng cao
 
Từ điển
Từ điển
Từ điển
Từ điển
Loại tài liệu:
Ngôn ngữ:
Số nhan đề trên 1 trang
(s)

*Giữ phím Ctrl để chọn nhiều thư viện
Thư viện nội bộ - Local Catalog
Bạn tìm: ([Từ khoá]="Khách sạn" HOẶC [Từ khoá]="Nhà hàng")
Số mẫu tin tìm thấy: 44
# Mô tả
1 Trần Ngọc Nam
Cẩm nang nghiệp vụ tiếp thị du lịch & Quy định pháp luật mới về kinh doanh du lịch, nhà hàng, khách sạn / Trần Ngọc Nam, Hoàng Anh. - Hà Nội: Lao động Xã hội, 2009. - 556 tr.: Minh họa; 28 cm

Giá :  165.000

2 Đinh Thị Thư
Giáo trình du lịch khách sạn / Đinh Thị Thư. - Hà Nội : Hà Nội, 2005. - 239 tr. ; 24 cm

Giá :  31.000

3 Sơn Hồng Đức
Khách sạn hiện đại : Quản lý hiệu quả ngành quản gia / Sơn Hồng Đức. - Hà Nội : Lao động xã hội, 2005. - 375 tr. ; 21 cm

Giá :  40.000

4 Buckingham, Marcus
Nhà quản lý một phút : Phương cách quản lý của các nhà quản trị kinh tế hàng đầu thế giới / Marcus Buckingham, Curt Cuffman ; Hà Thiện Thuyên biên dịch. - Hà Nội : Thanh Niên, 2003. - 224 tr. ; 19 cm

Giá :  22.000

5 Hồng Quang
Tiếng Anh dịch vụ khách sạn = English for hotel service / Hồng Quang, Ngọc Huyên. - TP. Hồ Chí Minh : Giao thông vận tải, 2004. - 212 tr. ; 21 cm

Giá :  24.000

6 Nguyễn Thị Bích Ngọc
Tiếng Anh chuyên ngành kỹ thuật phục vụ nhà hàng : Giáo trình / Nguyễn Thị Bích Ngọc. - Hà Nội : Nxb Hà Nội, 2005. - 347 tr. ; 24 cm

Giá :  45.000

7 Hồng Vân
Khách sạn / Hồng Vân. - TP. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2005. - 203 tr. : minh họa ; 24 cm. - ( Đường vào nghề)

Giá :  44.000

8 Trịnh Xuân Dũng
Quản trị kinh doanh khách sạn : Giáo trình / Trịnh Xuân Dũng. - Hà Nội : ĐHQGHN, 2005. - 144 tr. ; 21 cm

Giá :  14.000

9 Mỹ Nga
Kinh doanh nhà hàng : 247 nguyên lý quản lý / Mỹ Nga biên soạn. - Hà Nội : Lao động xã hội, 2006. - 519 tr. ; 21 cm

Giá :  65.000

10 Nguyễn Xuân Ra
Quản lý và nghiệp vụ Nhà hàng - Bar / Nguyễn Xuân Ra. - Tp. Hồ Chí Minh : Phụ Nữ, 2006. - 187 tr. ; 19 cm

Giá :  18.000

12345
  Lưu trữ tài liệu tìm thấy>>