logo

Lists

Log in to create new lists.
List name Contents Type  
BGH mượn 14 items Public  
Danh mục sách Ngành Khách sạn 29 items Public  
Danh mục sách Ngành Ngôn ngữ Anh 30 items Public  
Danh mục Thông báo sách mới 5 items Public  
Danh mục Thông báo sách mới T.8/2017 12 items Public  
danh sách sách mới 6 items Public  
Dịch thuật 20 items Public  
Hồ sơ năng lực thiết kế 2 items Public  
Luật thương mại quốc tế 3 items Public  
Nghiên cứu khoa học 28 items Public  
Phát triển sản phẩm du lịch 11 items Public  
Quản trị chiến lược 29 items Public  
QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 37 items Public  
Sách Đại học Hoa Sen xuất bản 68 items Public  
Sách học Tiếng Anh 15 items Public  
Sách Khoa Công nghệ thông tin 10 items Public  
Sách Khoa Du lịch 10 items Public  
Sách Khoa học Xã hội 22 items Public  
Sách Khoa Kinh tế quản trị 16 items Public  
Sách Khoa Ngoại ngữ 10 items Public  
 <<  <  1  2    >>