Normal view MARC view

Entry Personal Name

Number of records used in: 1

001 - CONTROL NUMBER

  • control field: 47605

003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER

  • control field: OSt

005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION

  • control field: 20221230160556.0

008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS

  • fixed length control field: 221230|| aca||aabn | a|a d

040 ## - CATALOGING SOURCE

  • Original cataloging agency: OSt
  • Transcribing agency: OSt

100 ## - HEADING--PERSONAL NAME

  • Personal name: Shah, Mansi

670 ## - SOURCE DATA FOUND

  • Source citation: Work cat.: (OSt): McCowan, Colin 47602, Dẫn nhập về giáo dục hướng nghiệp và phát triển nghề nghiệp : Cẩm nang dành cho nhân sự tại các cơ sở giáo dục ở các quốc gia đã và đang phát triển = , 2020