Normal view MARC view

Entry Topical Term

Number of records used in: 2

001 - CONTROL NUMBER

  • control field: 32230

003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER

  • control field: OSt

005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION

  • control field: 20190523094318.0

008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS

  • fixed length control field: 190523|| aca||aabn | a|a d

040 ## - CATALOGING SOURCE

  • Original cataloging agency: OSt
  • Transcribing agency: OSt

150 ## - HEADING--TOPICAL TERM

  • Topical term or geographic name entry element: Thu thập xử lý thông tin
  • Form subdivision: Giáo trình

670 ## - SOURCE DATA FOUND

  • Source citation: Work cat.: (OSt): Nguyễn, Đức Lộc 2852, Phương pháp thu thập và xử lý thông tin định tính :, 2013